martes, 15 de octubre de 2013

FINALITATS DE L'EDUCACIÓ        El tema per reflexionar es molt interessant ja que parlam de antoni Zabala que ens explica en el seu llibre "Como aprender y enseñar competencias". En els capítols 1 i 4 ens explica sobre  les competencies que com ell ho defineix és "allò que caracteritza a una persona capaç de realitzar una tasca concreta de forma eficient".Diu que és important no només instruir al alumne sino educar-lo també com a persona.
        Parla d'un altre terme "Educació Propedèutic" s'enten l'ensenyament com un recorregut de superació de etapes succesives on cada una d'elles per la demanda de l'etapa superior. 
     Ens comenta que hi ha una crisi en els referents tradicionals per tres factors: un per la pròpia universitat, el segon lloc  per la necessitat funcionalitat dels aprenentatges força la introducció de les competències i en tercer factor els sistemes educatius (a la funció social de l'aprenentage).
     cita "l'ensenyament deu de ser per a tots, independent ment de les seves possibilitats professionals, formar en totes les capacitas del èsser humà amb el fi de poder donar als problemes que depara la vida es converteixen així, en la finalitat primordial de l'escola.
     Comenta també d'un tipus de formació: la formació integral (ensenyament obligatori),  deu tenir coma finalitat oferir els medis per preparar per la vida, però la realitat, com a resultat de dècades d'una escola propedèutica i selectiva, ha provocat una pràctica docent en la que la formació integral i l'educació per la vida es redueixen, en tot cas, a una foramció integral acadèmica i a un "formar per la vida".  Això crec des de el meu punt de vista que per poder fer una formació integral com diu Zabala el personal decent ha de treballar molt, però per damunt de tot es posible
      

No hay comentarios:

Publicar un comentario